Абитуриент

Талапкер – 2018

Балқаш көпсалалы колледжі

Мемлекеттік лицензия:
Серия АБ № 0039728
Абитуриент - 2018

Балхашский многопрофильный колледж

Государственная лицензия:
Серия АБ № 0039728


Қабылдау комиссиясының жұмысы
2018 жылдың 1- маусымынан басталады.
Жұмыс уақыты: 09:00 до 18:00
Үзіліс: 13:00 до 14:00
Мекен жайы:
Балқаш қаласы, Қазыбекова көшесі, 12-үй
WWW.BMPK.KZ
Телелфон: 8 (71036) 6-84-64, 4-03-00
Приемная комиссия начинает работу
с 1 июня 2018 года. 
Время работы: с 09:00 до 18:00
перерыв: с 13:00 до 14:00
по адресу:
г. Балхаш, ул. Казыбековой 12
WWW.BMPK.KZ
Телефон: 8 (71036) 6-84-64, 4-03-00

Перечень документов для поступления:

  1. Фото 3x4 - 6 штук
  2. Медицинская справка Ф-086 У
  3. Копия удостоверения личности или свидетельство о рождении
  4. Оригинал аттестата или свидетельство о неполном среднем образовании
  5. Государственный сертификат - оригинал (11кл)
  6. Мед. Карта Ф- 063


Мамандық

Біліктілігі

Нормативтік оқу мерзімі

9 сынып білім базасында

11 сынып білім базасында

Сырттай

1

0201023 «Құқықтану»

Заңгер

2ж. 10 ай

1ж. 10 ай

1ж. 10 ай

2

0518000 «Есеп және аудит (салалары бойынша)»

Бухгалтер-аудитор

2ж.10 ай

1ж. 10 ай

1ж. 10 ай

3

1516000 «Өрт қауіпсіздігі»

Өрт инспекторы

. 10 ай

2ж. 10 ай

2ж.10 ай

4

1304000 130401 2 (б) «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыздандыру (түрлері бойынша)»

Техник- программист

. 10 ай

2ж. 10 ай

2ж. 10 ай

Електронды есептеуіш машинасының опеторы

2г. 10 мес.

10 мес.

10 мес.

5

1401000 140125 2 (б) «Ғимараттар мен үймәреттерді салу және пайдалану»

Техник- құрылысшы

. 6 ай

2ж. 6 ай

2ж. 6 ай

Өңдеу құрылыс жұмыстарының шебері

2ж. 10 ай

10 ай

10 ай

6

 1517000 «Төтенше жағдайдағы қорғау (профиль бойынша)»

Техник

. 10 ай

2ж. 10 ай

2ж.10 ай

7

1203000 120301 2 (б) «Теміржол көлігімен  тасымалдауды ұйымдастыру және басқару»

Техник-тасымалдауды ұйымдастыру-шы

. 10 ай

2ж. 10 ай

2ж. 10 ай

4-ші және 5-ші классты теміржол стансасының кезекшісі

2ж. 10 ай

. 10 ай

. 10 ай

Жүкті қабылдау және тиеу-тусiру

2ж. 10 ай

. 10 ай

. 10 ай

8

1206000 120601 2 (б) «Жол  қозғалысын  ұйымдастыру»

Техник

. 10 ай

2ж. 10 ай

2ж. 10 ай

Жол инспекторы

2 ж. 10 ай

. 10 ай

. 10 ай

9


1201000 120107 2 (б) «Техникалық қызмет  көрсету, жөндеу  және автомобиль  көлігін пайдалану»

Техник-механик

3ж. 10ай

2ж. 10 ай

2ж. 10 ай

Автомобильдерді жөндеу жөніндегі слесарь

2ж. 10ай

10ай

10ай

10

0501000  «Әлеуметтік  жұмыс»

Әлеуметтік жұмыстың маманы

2ж. 10ай

1ж. 10 ай

1ж. 10 ай


Специальность

Квалификация

Нормативные сроки обучения

На базе
9
класса

На базе
11 класса

Заочное

1

0201023 «Правоведение»

Юрист

2г. 10 мес.

1г. 10 мес.

1г. 10 мес.

2

0518000 «Учет и аудит (по отраслям)»

Бухгалтер-аудитор

2г. 10 мес.

1г. 10 мес.

1г. 10 мес.

3

1516000 «Пожарная безопасность»

Инспектор пожарный

3г. 10 мес.

2г. 10 мес.

2г. 10 мес.

4

1304000 130401 2 (б) «Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам)»

Техник-программист

3г. 10 мес.

2г. 10 мес.

2г. 10 мес.

Оператор электронно-вычислительных машин

2г. 10 мес.

1г. 10 мес.

1г. 10 мес.

5

1401000 140125 2 (б) «Строительство и  эксплуатация зданий и сооружений»

Техник- строитель

3г. 6 мес.

2г. 6 мес.

2г. 6 мес.

Мастер строитель широкого прфиля

2 г. 10 мес

10мес.

10мес.

6

1517000 «Защита в чрезвычайных ситуациях (по профилю)»

Техник

3г. 10 мес.

2г. 10 мес.

2 г. 10 мес.

7

1203000 120301 2 (б) «Организация перевозок и управление движением на железнодорожном транспорте»


Техник-организатор перевозок

3г. 10 мес.

2г. 10мес.

2г. 10 мес.

Дежурный по железнодорожной станции 4-го 5-го классов

2 г. 10 мес

1г. 10мес.

1г. 10мес.

Приемосдатчик груза и багажа

2 г. 10 мес

1г. 10мес.

1г. 10мес.

8

1206000 120601 2 (б) «Организация дорожного движения»

Техник

3г. 10 мес.

2г. 10мес.

2г. 10 мес.

Дорожный инспектор

1г. 10мес.

10 мес.

10 мес.

9

1201000 120107 2(б) «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта»

Техник-механик

3г. 10 мес.

2г. 10мес.

2г. 10 мес.

Слесарь по ремонту автомобилей

2г. 10мес.

10 мес.

10 мес.

10

0501000 «Социальная работа»


Специалист по социальной работе

2г. 10 мес.

1г. 10 мес.

1г. 10 мес.


Специальность

Квалификация

Нормативные сроки обучения

На

базе

9 класса


На

базе

11 класса

Заочное

1

0201023

«Правоведение»

Юрист

2г. 10 мес.

1г. 10 мес.

1г. 10 мес.

2

0518000

«Учет и аудит

(по отраслям)»

Бухгалтер-аудитор

2г. 10 мес.

1г. 10 мес.

1г. 10 мес.

3

1516000 «Пожарная безопасность»

Инспектор пожарный

3г. 10 мес.

2г. 10 мес.

2г. 10 мес.

4

1304000

130401 2 (б)

«Вычислительная техника и программное обеспечение

(по видам)»

Техник-

программист

3г. 10 мес.

2г. 10 мес.

2г. 10 мес.

Оператор электронно-вычислительных машин

2г. 10 мес.

1г. 10 мес.

1г. 10 мес.

5


1401000

140125 2 (б) «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

Техник- строитель

3г. 6 мес.

2г. 6 мес.

2г. 6 мес.

Мастер строитель широкого прфиля

2 г. 10 мес

10мес.

10мес.

6

1517000 «Защита в чрезвычайных ситуациях

(по профилю)»

Техник

3г. 10 мес.

2г. 10 мес.

2 г. 10 мес.

7

1203000

120301 2 (б) «Организация перевозок и управление движением на железнодорожном транспорте»


Техник-организатор перевозок

3г. 10 мес.

2г. 10мес.

2г. 10 мес.

Дежурный по железнодорожной станции 4-го 5-го классов

2 г. 10 мес

1г. 10мес.

1г. 10мес.

Приемосдатчик груза и багажа

2 г. 10 мес

1г. 10мес.

1г. 10мес.

8

1206000

120601 2 (б)

«Организация дорожного движения»

Техник

3г. 10 мес.

2г. 10мес.

2г. 10 мес.

Дорожный инспектор

1г. 10мес.

10 мес.

10 мес.

9

1201000

120107 2(б)

«Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта»

Техник-механик

3г. 10 мес.

2г. 10мес.

2г. 10 мес.

Слесарь по ремонту автомобилей

2г. 10мес.

10 мес.

10 мес.

10


0501000 «Социальная работа»


Специалист по социальной работе

2г. 10 мес.

1г. 10 мес.

1г. 10 мес.